krimpen aan den ijssel

Agenda Regenboog
netwerk 2022

Het Regenboognetwerk Krimpen organiseert regelmatig activiteiten voor de gehele Krimpense samenleving om daarmee bekendheid en acceptatie van de LHBTI+-community te vergroten.

Voor 2023 staan de volgende activiteiten op de planning:

(Hou onze publicaties op social media in de gaten voor de concrete invulling van deze activiteiten!)

8 december 2023
Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag is de dag waarop met name in de scholen aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit. Scholieren dragen die dag paarse kleding om hun solidariteit te tonen met medescholieren die lesbisch, homo, biseksueel, transgender of intersekse zijn.

Onderwijs

We gaan in gesprek met de scholen om te bezien of en hoe in het kader van werken aan een sociaal veilig klimaat en burgerschapszin aandacht kan worden besteed aan seksuele diversiteit en gender. We stellen lespakketten beschikbaar om acceptatie van seksuele diversiteit te bevorderen en diverse taboes en homofobie bespreekbaar te maken.

Voor de scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs organiseren wij theatervoorstellingen over het thema “anders zijn” en discriminatie. Op Paarse Vrijdag verspreiden we de Paarse Vrijdagkrant.

Sport

We gaan met sportverenigingen in gesprek om te bespreken hoe men omgaat met LHBTI-jongeren. We willen met teamleiders/trainers bespreken hoe ze een veilige sportomgeving kunnen creëren en discriminatie (ook van LHBTI-jongeren) kunnen tegengaan.

Regenboogcafé

Iedere drie maanden organiseren we een gezellige bijeenkomst voor iedereen die begaan is met de LHBTI+-community. Een avond met een hapje en een drankje en ook goede gesprekken in een ontspannen sfeer.